Kons. 7

Bičaj, bičaj me plat razuma!
Čustva? Zavrženost osebka.
Ne budi čustev!
Delaj, razum je vse.
Prazen svet, praznih src.
Kapitalizem nas goni do skrajnosti.
Mori zaradi denarja,
mori zaradi dobrin,
mori brez vesti.
Strašen človek,
uničen svet,
to je naša usoda.
Reši se kdor se more …

(Jan Ferme, 2006)