Jan Ferme

Menu

Rezultati ankete

Na anketno vprašanje na mojem blogu, ki se je glasilo: Ali pišete pesmi? je odgovorilo 20 vprašanih. 🙂 Bolj mala številka za dvo tedensko anketo. 😛

Rezultati so naslednji 60% vas je odgovorilo da ne pišete pesmi in 40% da jih pišete. Moram reči, da sem kar nekoliko presenečn, da toliko ljudi piše pesmi. 🙂 Lepo, lepo. 😉

Postavil sem vam pa že novo zanimivo vprašanje. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *