Prvi leteči avto

Pravi, da bo bil revolucija. 🙂

Please enable Javascript and Flash to view this Flash video.
Posted in Tehnične novice

zaprašeno